De 4 årstider

 

Farvesystemet

"DE 4 ÅRSTIDER”

 
Grundideen i farvesystemet
 "de 4 årstider" går ud på, at du
tager dig bedst ud i beklædning,
der understøtter de farver, du er
blevet tildelt fra naturens hånd.
 
Hvis ikke du er farvetestet i for-
vejen, kan du ved at kigge på eksemplerne på de efterfølgende sider selv forsøge at pejle dig ind på din type. Fotografierne har jeg tilladt mig at "låne" fra bogen: "Dine bedste farver" af Christel Buscher

Billedet her illustrerer korespondancen mellem de 4 grundtyper.